Feed on
Posts
Comments
 • NLP Master Iasi, 14-15 Septembrie 2013
 • NLP Master Chisinau, 7-8 Septembrie 2013
 • NLP Practitioner Chisinau, 24-25 Mai 2013
 • Congresul aniversar al Asociatiei Romane de Programare Neuro-Lingvistica - 6 Octombrie 2012
 • Curs NLP Practitioner Chisinau, 10-11 Noiembrie 2012
 • Curs NLP Practitioner Iasi, 24-25 Noiembrie 2012
 • Formare NLP Practitioner Chisinau, 28-29 Aprilie 2012
 • Traininguri la cerere

  STRESS MANAGEMENT

  Nivelul stresului se află într-o strânsă legătură cu performanța profesională. Cu cât stresul este perceput ca fiind accentuat, cu atât performanța intelectuală și fizică scade. Inevitabil, profitul organizației este afectat.

  Dacă în cadrul aceluiaşi mediu ocupaţional, în condiții de lucru identice, unii profesionişti experimentează un nivel maxim de stres, în timp ce alţii se adaptează mai uşor, deducem că oamenii nu sunt afectați doar de ceea ce li se întâmplă, ci de modul în care înțeleg/interpretează ceea ce li se întâmplă.

  S-a demonstrat prin cercetări neuropsihologice că creierul uman nu face diferența, în interpretarea faptelor, între un stres de natură exogenă, adică ce provine din exterior (cadența muncii, presiuni, responsabilități, termene limită), și un stres de natură endogenă, adică tot ansamblul nostru de gânduri și emoții de teamă, angoase, incertitudini, anxietate.

  Uniunea Europeană estimează la 20 de miliarde euro anual costul stresului la locul de muncă. Organizaţia Internaţională a Muncii apreciază faptul că Stresul Profesional provoacă o pierdere echivalentă cu 10% din Produsul Intern Brut al unei ţări. Stresul ocupaţional  provoacă în economia americană pierderi de 300 miliarde $ anual. Economia Angliei are pierderi datorate stresului estimate la 9 Miliarde de Lire anual.

  În calitate de manager, puteți aprecia costurile stresului în firma pe care o conduceți, luând în calcul zilele de absenteism, scăderea productivităţii datorată oboselii acumulate, afacerile ratate, înlocuirea angajaţilor, accidente etc.

  În condițiile în care costurile umane și materiale ale stresului profesional sunt atât de ridicate, implementarea unui program de prevenție și gestionare devine deosebit de util organizației. Rezultatele vor fi cuantificabile ulterior în cifra de afaceri.

  Plan terapeutic de intervenție asupra stresului:

  • Definirea clară a obiectivelor
  • Metode și tehnici de relaxare dovedite științific
  • Medierea conflictelor și comunicarea organizațională
  • Învingerea convingerilor limitative
  • Managementul timpului etc.

  Programul este de tip „interactiv”, cu un stil de învățare experiențial bazat în proporție de 70% pe exerciții practice, demonstrații și discuții de grup, participanții având posibilitatea de a înțelege, exersa și integra abilitățile necesare unui management eficient al stresului.

  NLP IN AFACERI

  90% dintre companiile germane de top (cele urmărite pentru calcularea indicelui bursier DAX) consideră Programarea Neuro Lingvistică un instrument psihologic esențial în angajarea, promovarea și dezvoltarea personalului lor, cu precădere la nivelurile de conducere. În cazul unor crize majore ca cea pe care a traversat-o FIAT la sfârșitul anilor ‘90, când era în pragul falimentului, NLP și-a dovedit capacitatea de a oferi soluții eficiente cu o implementare în practică într-un ritm extrem de rapid.

  În această perioadă critică cu care ne confruntăm, trainingul NLP centrat pe latura business reprezintă o formă de propulsare către succes. Face diferența între gândirea orientată asupra problemei, pe ceea ce nu merge și nu ne dorim să se întâmple, și cea orientată pe rezultate, pe ceea ce funcționează și ne dorim să realizăm cu adevărat, a felului în care influențăm drumul către destinație.                                                      .

  NLP în vânzări

  Adesea vânzarea este greșit înțeleasă. În mod natural am fi tentați să spunem că scopul unei vânzări este acela de a încasa o sumă de bani. În abordarea NLP, scopul vânzării nu este cel de a obține o sumă de bani, ci de a ajuta clientul să obțină ceea ce vrea. Cu cât un vânzător reușește asta mai bine, cu atât va fi un vânzător mai bun. Vânzarea apare așadar ca o relație de comunicare între agent și client, cu scopul de a face clientul să obțină ceea ce vrea.

  • Crearea unui climat de încredere. Cum să intrăm în legătură cu clienții
  • Limbajul hipnotic. Aplicații în afaceri
  • Strategii de luare a deciziilor
  • Sistemele de reprezentare – a vorbi pe limba clientului
  • Integrarea scopurilor organizaționale
  • Dezvoltarea abilităților de negociere cu NLP
  • Valorile interne – busola afacerilor
  • Motivarea în cadrul organizației
  • Ancorarea stărilor inspirate și schimbarea stării clientului pentru a fi receptiv mesajului nostru
  • Indicii de accesare a ochilor – gândurile se pot citi pe chip etc.

  Programul este de tip „interactiv”, cu un stil de învățare experiențial bazat în proporție de 70% pe exerciții practice, demonstrații și discuții de grup, participanții având posibilitatea de a înțelege, exersa și integra abilitățile necesare unei echipe de înaltă performanță.

  RESURSE UMANE

  Oamenii diferă între ei printr-o varietate de caracteristici, precum deprinderile, aptitudinile, trăsăturile de personalitate, orientările motivaționale și de interese, etc. La rândul lor, posturile diferă sub aspectul sarcinilor și al solicitărilor specifice. La baza selecției psihologice se află ideea că performanța în muncă depinde de caracteristicile psihologice ale candidaților, și drept urmare, poate fi prezisă prin intermediul măsurării acestor caracteristici.

  Selecția profesională este una din procedurile ce permit nu numai găsirea unui om potrivit pentru un anumit post, ci și intrarea în firmă a unor persoane cu șanse mari de a realiza performanță și cu potențial înalt de dezvoltare.

  Printr-o selecție eficientă se pot preîntâmpina pierderi economice substanțiale. Examenul de selecție profesională la angajare este o necesitate, o investiție care duce la scăderea riscurilor și la creșterea profitabilității legate de gestionarea resurselor umane.

  Consultanta psihologica pentru Managementul Resurselor Umane
  • Asistență psihologică în recrutarea și selecția de personal (interviu, testare psihologică)
  • Asistență psihologică în evaluarea performanțelor profesionale
  • Asistență psihologică în orientarea și integrarea noilor angajați
  • Asistență psihologică în determinarea pachetelor optime de stimulare-motivare a angajaților
  • Asistență în procesele de reorganizare a muncii și restructurare organizațională, reducerea costurilor de personal
  • Examinare și elaborare de profiluri psihologice ale angajaților în scopul cunoașterii lor
  • Informare și consiliere în vederea reconversiei și integrării socio-profesionale
  • Intervenție psihoterapeutică pentru angajați.

  Examinari in domeniul psihologiei muncii
  • Evaluare, selecție și expertiză psihologică în vederea angajării, autorizării, menținerii sau avansării în funcție
  • Analiză și evaluare în scopul avizării psihologice pentru protecția muncii.

  COMUNICAREA EFICIENTA IN BUSINESS

  „Pentru a comunica eficient, trebuie sǎ ne dǎm seama cǎ ne deosebim întru totul prin felul în care percepem lumea şi sǎ folosim aceastǎ înţelegere ca pe un ghid în comunicarea noastrǎ cu alţii.” Anthony Robbins

  În cadrul acestui training vom pune accentul pe lângă o serie de exerciții practice legate de antrenamentul abilităților de comunicare verbală, și pe implicarea activă a limbajului corpului și a inflexiunilor vocale.

  Comunicǎm cu ajutorul cuvintelor, modulațiilor vocii, posturilor, gesturilor şi expresiilor mimice. Dr. Albert Mehrabian a demonstrat importanţa semnificativǎ a comunicǎrii nonverbale. Atunci când interacţionǎm cu un partener de afaceri, comunicǎm nu numai prin intermediul cuvintelor (cu o pondere de 7%) ci şi prin limbajul trupului (55%) şi cel paraverbal (38 %). Dacă transmitem un anumit mesaj verbal, însă limbajul corporal transmite altul, contradictoriu cuvintelor spuse, partenerul de afaceri va decodifica inconștient incongruența produsă (faptul că gura și trupul nu vorbesc aceeași limbă) și se va retrage din acea discuție. Prin urmare, calitatea comunicării într-o organizație poate constitui diferența esențială în fața concurenței.

  • Construirea raportului de rezonanță empatică cu clienții
  • Armonizarea paraverbală, nonverbală și verbală în comunicare
  • Psihologia persuasiunii – atractivitatea prezentării
  • Modelul Meta pentru limbaj: aplicații în afaceri
  • De la a auzi la a asculta activ mesajele clientului
  • Limbajul ericksonian: comunicarea multinivelară – conștient-subconștient
  • Sleight of Mouth – „scamatorii” lingvistice prin care putem reformula diferite obiecții în procesele de vânzare și negociere.

  Programul este de tip „interactiv”, cu un stil de învățare experiențial bazat în proporție de 70% pe exerciții practice, demonstrații și discuții de grup, participanții având posibilitatea de a înțelege, exersa și integra abilitățile de comunicare indispensabile mediului profesional.

Close It